Opinie artikel

Geplaatst in het Eindhovens Dagblad van zaterdag 24 april 2021

WAAR GAAT HET HEEN MET ONS STADHUISPLEIN?

De afgelopen maanden hebben ‘Bewonersbelang herinrichting Stadhuisplein’ aangezeten bij de gemeentelijke samenspraak over de ontwikkeling van het Stadhuisplein. Woensdag jongstleden heeft het college van B&W een ruimtelijk kader met drie varianten voor de invulling van het Stadhuisplein en omgeving naar de gemeenteraad gestuurd. Ons verzoek om onze visie integraal op te nemen in dat kader is niet ingewilligd. Om die reden willen wij op deze manier onze mening wereldkundig maken.

VERDICHTING

Wij zijn als direct omwonenden en vooral binnenstadbewoners erg enthousiast over een toekomstige aanpak van het Stadhuisplein. We hebben echter wel zorgen over de totstandkoming van de varianten zoals die nu zijn voorgelegd. Tijdens de klankbord-sessies werden vragen en meningen continu gefrustreerd door de opgelegde tijdsdruk waarin moest worden besloten. Geen tijd voor samenspraak, verdieping van kennis en overleg met politiek, belangenorganisaties en kennisinstituten.

Zo zijn wij niet betrokken geweest bij het overleg over de keuze hoeveel woningen gerealiseerd moeten worden en het waar en waarom. Überhaupt de vraag of verdichting vooral binnen de Ring en speciaal in de Binnenstad moet plaatsvinden.

Een bepaalde mate van verdichting in de binnenstad is nodig, maar naar onze mening met behoud van de Eindhovense maat. Torens van 160 meter zijn voor ons onacceptabel. Gevarieerde en ranke torens van maximaal 85 meter passen ons inziens beter bij de Catharinakerk (73m), Vestedatoren (85m) en het Stadhuis (65m).

Interessant in deze is te weten dat b.v. Amsterdam in het centrumgebied aan het IJ niet hoger dan 70 meter wil bouwen en in Utrecht de Domtoren heilig is met 110 meter. Naar de buitenzijde van de stad mag meer. Meer ambitie met meer historisch besef dus.

EVENEMENTEN EN BELEVING, VERGROENING EN OPWARMING

In de zomers is het stadhuisplein nu al een van de warmste plekken van de stad en het in de schaduw leggen door hoge gebouwen is natuurlijk géén oplossing!

Wij pleiten voor een werkelijk groen Stadhuisplein, met allure en levendige plinten. Met zeker ook plaats voor skaters en stellen zelfs een uitbreiding voor richting het Catharinaplein en niet het stadhuisplein hier eenzijdig voor te reserveren.

Maak openbare groene terrassen met water partijen verbonden met groene straten om de opwarming tegen te gaan. Meer aandacht voor verlichting en veiligheid en daar waar nodig afsluitbaar tijdens nachtelijke uren.

Met de toekomstige intensieve bewoning en ieders wens voor een levendig en aantrekkelijk plein zijn grote evenementen ongewenst. Kleinschalige evenementen zoals b.v. demonstraties daarentegen wel.

Kantoren op de begane grond dienen vermeden worden. Horeca, VVV en maatschappelijke functies zijn daar meer op hun plaats. Zoals een ontmoetingsplaats voor “nieuwe’ Eindhovenaren. Zo kan het maatschappelijke met het commerciële verbonden worden. We denken hierbij aan slager, bakker, groenteman, fietsenwinkel, apotheek etc. Het plein als vaste locatie voor de weekmarkt zal de levendigheid en gezelligheid vergroten.

INFRASTRUCTUUR EN CENTRUM VERKEER BINNENRING

Hoe kan het zijn dat er nog steeds geen goedgekeurd infrastructuur- en verkeersplan in werking is voor het centrumgebied. Met behulp van Europese gelden is een begin gemaakt aan de Oostelijke binnenring. Waarom niet een plan voor de gehele binnenring en dus voor de toekomst? Het toelaten van doorgaand gemotoriseerd verkeer over het plein staat haaks op de wens voor een groene en levendige omgeving en om aan de Wal een ingang voor een nieuwe P-garage te maken is vanwege het smalle tracé en de nu al zeer slechte lucht- en geluidkwaliteit ongewenst.

Bij voorkeur dient de Stadhuisplein garage niet meer als openbare garage maar alleen voor fietsers, omwonenden en bestemmingsverkeer.

Het samenspraak voorstel om deze garage alleen nog vanuit zuidelijke richting en vanuit de rijbaan bereikbaar te maken zien we nergens terug. Om een nieuw toegankelijk en levendig plein in het stadshart te ontwikkelen zou het B&W prijzen innovatief en toekomstgerichte plannen te maken zoals het hele tracé verdiepen en ondergronds de parkeergarage’s te benaderen Ons inziens belangrijker dan te focussen op hoe hoog er boven de grond gebouwd kan worden. Wij blijven positief voor een mooie toekomst van ‘ons’ stadhuisplein.


Maak je website op WordPress.com
Aan de slag
%d bloggers liken dit: